Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    WŁADZE, BUDŻET


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2003-06-06
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Sołectwo Dębowa
Opis
  1. Sołectwo Dębowa jest jednostką pomocniczą gminy Jodłowa.
  2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Sołectwo obejmuje obszar 8,15 km2, a jego granice określone zostały Uchwałą Nr VII/28/90 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 22 października 1990 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Sołectwo działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. , poz.994 z późn.zm./,
  2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2017 r. poz.2077 z późn.zm/,
  3. statutu gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa /Dz.Urz.Woj. Podkarp. Nr 83, poz. 1476 z późn.zm./,
  4. Uchwały Nr VII/28/90 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 22 października 1990 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa,
  5. statutu sołectwa Dębowa.

Do zadań sołectwa należy:

  1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania,
  2. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego,
  3. wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez sołectwo zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustaw, statutu gminy lub statutu sołectwa.
Data publikacji 2003-06-06
 

Osoby odpowiedzialne:
Sołtys sołectwa Dębowa
Roman Styrna
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 2405489