Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1327581 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9269 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5543 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5027 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6607 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5308 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4502 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 619 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 31130 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5438 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3659 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2755 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18106 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2862 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 642 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 499 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3588 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 544 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 491 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 463 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5256 
PRAWO LOKALNE Statut 3161 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3129 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6559 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2949 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 471 
PRAWO LOKALNE Podatki 3260 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4945 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3342 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2742 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 550 
GOSPODARKA Aktualności 4890 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3394 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2968 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 335 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1069 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1076 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 290 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1743 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6108 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6115 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11307 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 466 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 752 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1382 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 180 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2045 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3010 
GOSPODARKA Turystyka 2875 
GOSPODARKA Rolnictwo 3197 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3214 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2665 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 272 
GOSPODARKA Wnioski 282 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2810 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3209 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2887 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2435 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2769 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2562 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2927 
MOJA SPRAWA Podatki 3255 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2859 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2591 
MOJA SPRAWA Petycje 335 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 286 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 150 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 106 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 58 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 59 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 201 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 128 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 98 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 144 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 120 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 163 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 159 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 220 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 134 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 246 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 195 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 175 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 141 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 140 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 129 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 167 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 222 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 144 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 152 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 143 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 146 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 132 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 121 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 191 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 198 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 180 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 131 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 150 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 200 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 176 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 136 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 223 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 158 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 267 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 450 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 441 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 455 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 434 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 422 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 92 
ARCHIWUM Regulamin 251 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 151 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 39 
  Ilość odwiedzin: 1327581