Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1355907 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9360 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5609 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5090 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6658 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5372 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4572 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 672 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 31912 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5487 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3701 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2788 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18422 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2900 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 690 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 696 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3694 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 589 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 528 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 498 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5324 
PRAWO LOKALNE Statut 3212 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3164 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6641 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2975 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 510 
PRAWO LOKALNE Podatki 3297 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4980 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3373 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2773 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 596 
GOSPODARKA Aktualności 4945 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3419 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2997 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 374 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1094 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1102 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 315 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1770 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6142 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6147 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11332 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 510 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 790 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1416 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 294 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2072 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3040 
GOSPODARKA Turystyka 2911 
GOSPODARKA Rolnictwo 3226 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3243 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2694 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 298 
GOSPODARKA Wnioski 311 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2469 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2799 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2844 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3257 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2928 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2589 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2964 
MOJA SPRAWA Podatki 3303 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2900 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2623 
MOJA SPRAWA Petycje 363 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 319 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 177 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 128 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 78 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 79 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 237 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 151 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 114 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 196 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 172 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 207 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 205 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 275 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 179 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 288 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 243 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 222 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 193 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 188 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 179 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 212 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 264 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 187 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 208 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 188 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 192 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 175 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 164 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 234 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 245 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 230 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 179 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 194 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 247 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 224 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 186 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 271 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 200 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 332 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 493 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 486 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 512 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 484 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 479 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 132 
ARCHIWUM Regulamin 273 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 176 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 64 
  Ilość odwiedzin: 1355907