Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1486849 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9536 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5748 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5226 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6771 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5561 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4699 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 791 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32936 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5597 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3804 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2886 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 19036 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2985 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 795 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 968 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3874 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 691 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 610 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 586 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5473 
PRAWO LOKALNE Statut 3322 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3247 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6819 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3058 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 601 
PRAWO LOKALNE Podatki 3409 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5076 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3461 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2866 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 723 
GOSPODARKA Aktualności 5066 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3502 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3091 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 468 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1187 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1186 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 415 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1868 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6228 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6225 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11428 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 621 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 885 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1525 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 462 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2155 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3119 
GOSPODARKA Turystyka 3020 
GOSPODARKA Rolnictwo 3316 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3342 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2777 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 393 
GOSPODARKA Wnioski 392 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2880 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2930 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3346 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3007 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2549 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2667 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3054 
MOJA SPRAWA Podatki 3443 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2984 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2707 
MOJA SPRAWA Petycje 448 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 402 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 253 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 196 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 145 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 145 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 315 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 223 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 191 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 288 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 271 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 299 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 300 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 372 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 276 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 390 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 329 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 314 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 289 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 282 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 278 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 304 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 357 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 277 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 298 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 279 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 278 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 267 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 322 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 337 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 331 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 283 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 284 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 334 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 328 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 288 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 357 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 295 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 442 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 594 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 578 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 612 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 573 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 582 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 211 
ARCHIWUM Regulamin 332 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 241 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 128 
  Ilość odwiedzin: 1486849