Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1369555 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9402 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5639 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5109 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6686 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5418 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4601 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 699 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32245 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5505 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3726 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2805 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18553 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2910 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 710 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 754 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3730 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 611 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 539 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 512 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5356 
PRAWO LOKALNE Statut 3233 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3179 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6667 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2985 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 524 
PRAWO LOKALNE Podatki 3312 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4998 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3387 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2788 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 619 
GOSPODARKA Aktualności 4970 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3431 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3006 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 386 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1103 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1113 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 331 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1781 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6152 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6151 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11338 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 531 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 809 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1432 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 336 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2076 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3048 
GOSPODARKA Turystyka 2922 
GOSPODARKA Rolnictwo 3235 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3255 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2704 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 307 
GOSPODARKA Wnioski 320 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3271 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2937 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2484 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2812 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2857 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2602 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2982 
MOJA SPRAWA Podatki 3325 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2916 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2638 
MOJA SPRAWA Petycje 382 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 333 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 186 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 136 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 86 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 87 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 245 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 159 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 208 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 185 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 219 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 218 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 290 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 195 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 302 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 254 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 233 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 205 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 200 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 194 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 225 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 274 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 200 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 225 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 201 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 205 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 190 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 178 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 247 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 260 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 244 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 194 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 207 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 262 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 242 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 203 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 282 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 214 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 344 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 514 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 500 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 528 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 499 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 498 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 145 
ARCHIWUM Regulamin 282 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 183 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 68 
  Ilość odwiedzin: 1369555