Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  1359202 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9367 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5612 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5096 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6665 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5377 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4574 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 677 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 31972 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5491 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3707 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2792 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18436 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2903 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 696 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 710 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3702 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 594 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 531 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 502 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5331 
PRAWO LOKALNE Statut 3218 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3173 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6648 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2977 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 514 
PRAWO LOKALNE Podatki 3300 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4990 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3381 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2779 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 599 
GOSPODARKA Aktualności 4949 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3423 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2999 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 377 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1096 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1106 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 320 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1774 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6147 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6149 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11335 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 513 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 796 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1419 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 306 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2074 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3043 
GOSPODARKA Turystyka 2915 
GOSPODARKA Rolnictwo 3232 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3249 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2700 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 302 
GOSPODARKA Wnioski 316 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2931 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2475 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2806 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2851 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3261 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2595 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2970 
MOJA SPRAWA Podatki 3309 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2906 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2631 
MOJA SPRAWA Petycje 370 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 327 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 180 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 132 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 82 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 83 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 240 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 155 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 118 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 203 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 180 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 214 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 213 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 285 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 187 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 294 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 228 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 199 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 194 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 185 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 219 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 270 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 193 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 216 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 195 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 200 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 182 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 170 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 241 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 253 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 239 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 187 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 201 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 254 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 230 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 192 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 278 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 207 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 338 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 508 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 495 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 524 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 494 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 492 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 138 
ARCHIWUM Regulamin 279 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 180 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 65 
  Ilość odwiedzin: 1359202