Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA


Osoba odpowiedzialna za treść: Lucyna Gajda
Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-12-12
 
Grupa: GOSPODARKA
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji XII Sesja Rady Gminy Jodłowa
Opis

Dnia 10 grudnia 2003r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa odbyła się XII sesja Rady Gminy Jodłowa.
Porządek obrad był następujący:

 1. Sprawy organizacyjno - porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Sprawa świadczenia usług weterynaryjnych na terenie gminy (spotkanie z Panem Olgierdem Świderskim).
 4. Podęcie uchwał w sprawie: 
   • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa,
   • ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
   •  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2004 roku, 
   • ustalenia stawek podatku od nieruchomości, 
   • wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
   • zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok,
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
Data publikacji 2003-12-12
 
  Ilość odwiedzin: 2396961