Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA
 
  Grupa:   GOSPODARKA
  Nr pozycji   5
  Nazwa pozycji   XV Sesja Rady Gminy Jodłowa
 

W dniu 02.04.04 o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa odbyła się XV sesja Rady Gminy Jodłowa.

Porządek obrad był następujący:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dęborzyn,
  b/ przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 rok,
  c/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa,
  d/ wyrażenia zgody na zbycie samochodów marki Star 28 oraz Star 66, będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, jako likwidacji środków trwałych,
  e/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok,
  f/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Jodłowa a powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu,
  g/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 
  Data publikacji   2004-04-05


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2419219