Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA
 
  Grupa:   GOSPODARKA
  Nr pozycji   7
  Nazwa pozycji   XVI Sesja Rady Gminy Jodłowa
 

W dniu 18 czerwca 2004 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Jodłowa porządek obrad był następujący:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu gminnych jednostek organizacyjnych - GCKiCz.,GOPS i GZGK - ocena.
 4. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju gminy Jodłowa do 2013 roku” oraz uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego gminy Jodłowa na lata 2004-2013”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  b/ przyjęcia wieloletniego planu gospodarczego,
  c/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.,
  d/ uchylająca uchwałę Nr XIV/3/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego,
  e/ upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego,
  f/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 
  Data publikacji   2004-06-24


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2405439