Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA
 
  Grupa:   GOSPODARKA
  Nr pozycji   8
  Nazwa pozycji   XVII Sesja Rady Gminy Jodłowa
 

W dniu 13 sierpnia 2004 odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Jodłowa porządek obrad był następujący:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004 roku,
  b/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok,
  c/ ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jodłowa,
  d/ zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów studiów dziennych szkół wyższych,
  e/ uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 5. Oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 
  Data publikacji   2004-08-16


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2410714