Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   41
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

G. 341-10/04

Jodłowa, 2004-12-01

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA JODŁOWA informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 350,000,00zł. na sfinansowanie inwestycji pn. "Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" tj. Wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Bank Spółdzielczy w Dębicy O/Jodłowa, 39-225 Jodłowa

Cena ofertowa: całkowity koszt kredytu: 72.224,67zł. / słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 67/100 /

Kontakt:
W sprawie podpisania umowy należy w terminie dnia 2004-12-10 skontaktować się z: Władysław Kita - Wójt Gminy Jodłowa. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-12-03


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1371850