Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA
 
  Grupa:   GOSPODARKA
  Nr pozycji   12
  Nazwa pozycji   XX Sesja Rady Gminy Jodłowa
 

W dniu 28 grudnia 2004r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa odbyła się XX sesja Rady Gminy Jodłowa 

porządek obrad był następujący 

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Sprawa likwidacji osuwisk na drogach powiatowych – spotkanie ze Starostą Powiatu Dębickiego (godz. 9:30).
 4. Podęcie uchwał w sprawie:
  a/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r.,
  b/ przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 rok,
  c/ zmiany statutu gminy Jodłowa,
  d/ uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa,
  e/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok,
 5. Zatwierdzenie zasad finansowania ze środków budżetu gminy dróg nie zaliczanych do kategorii dróg gminnych.
 6. Uchwała budżetowa gminy na 2005 rok:
  a/ I czytanie projektu budżetu gminy,
  b/ II czytanie projektu budżetu gminy,
  c/ uchwalenie budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jodłowa za 2004 rok.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 9. Oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 
  Data publikacji   2004-12-30


Osoba, która stworzyła pozycję:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2397005