Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   43
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

G.341-11/04

 Jodłowa, 2005-01-24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA JODŁOWA informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłożonych kosztorysach ofertowych tj. wykonanie:

  • robót budowlanych wewnętrznych w aptece i ZOZ Jodłowa -I część,
  • instalacji elektrycznej, odgromowej, wod-kan, c.o, instalacja gazu, instalacja gazu w mieszkaniach - stan surowy,
  • kanalizacji zewnętrznej,
  • wodociągu zewnętrznego

wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane
Usługowo-Handlowe
" MATEO"
Józef Firmuga
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 134A

Cena ofertowa: 407.167,60zl. / słownie : Czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 60/100 /

Kontakt:

W sprawie podpisania umowy należy zgłosić się do Urzędu Gminy Jodłowa w dniu 2005-02-01 i skontaktować się z: Władysław Kita - Wójt Gminy Jodłowa . Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 
  Data publikacji   2005-01-24


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1357996