Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   56
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

G.341-5/05

Jodłowa, 2005-07-26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Jodłowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Wykonanie wg. posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji sortowni odpadów komunalnych w Jodłowej zlokalizowanej na działkach nr ewid.gruntów 3373/1 i 3276/3 w Jodłowej wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Zakład Instalacyjny
Wod.Kan.Gaz. i CO
Jan Krzyżak,
38-200 Jasło
Wolica 140

Cena ofertowa: 1.129.301,25zł. brutto / słownie : Jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 25/100 /

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-07-26


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1354278