Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Gmina Jodłowa
 

 
Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa 1A
telefon: (14) 630 20 01;  fax: (14) 630 20 02
e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu
www: www.jodlowa.eu

Godziny pracy urzędu: poniedziałek do piątek w godzinach 7:00 do 15:00


KLAUZULA INFORMACYJNA


zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jodłowa jest Gmina Jodłowa z siedzibą w Jodłowej 39-225 Jodłowa 1 A, reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane kontaktowe: gmina.jodlowa@jodlowa.eu, tel.: 14 6302003;

2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Jodłowa: inspektorodo@onet.pl;

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Gminę Jodłowa jako jednostkę samorządu terytorialnego i jej organy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

4.    Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu, których jest/będzie Gmina Jodłowa mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.    Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

7.    Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

8.    Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.    Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10.  W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Urzędzie Gminy Jodłowa podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą;

11.  W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

12.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
podlega
ć profilowaniu.                                                                                                       


                                      WÓJT GMINY JODŁOWA
                                  Robert Mucha

  Ilość odwiedzin: 1224725