Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1340848 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9306 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5571 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5042 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5337 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6625 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4530 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 638 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 31514 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5455 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3678 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2766 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18237 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2876 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 660 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 621 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3636 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 567 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 503 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 473 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5285 
PRAWO LOKALNE Statut 3180 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3136 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6590 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2954 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 481 
PRAWO LOKALNE Podatki 3271 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4956 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3346 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2747 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 572 
GOSPODARKA Aktualności 4899 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3401 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2976 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 353 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1074 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1084 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 295 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1751 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6125 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6126 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11311 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 485 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 769 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1390 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 227 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2051 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3019 
GOSPODARKA Turystyka 2891 
GOSPODARKA Rolnictwo 3206 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3222 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2673 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 277 
GOSPODARKA Wnioski 290 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2821 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3227 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2896 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2446 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2780 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2568 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2940 
MOJA SPRAWA Podatki 3275 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2876 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2599 
MOJA SPRAWA Petycje 342 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 292 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 158 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 113 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 62 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 64 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 217 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 135 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 101 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 155 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 129 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 169 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 165 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 233 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 140 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 250 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 202 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 180 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 150 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 146 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 140 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 171 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 227 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 148 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 163 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 148 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 153 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 136 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 127 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 198 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 206 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 190 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 154 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 205 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 181 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 144 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 227 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 162 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 279 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 458 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 449 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 471 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 444 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 441 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 98 
ARCHIWUM Regulamin 258 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 157 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 44 
  Ilość odwiedzin: 1340848