Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1371831 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9413 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5646 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5113 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6688 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5425 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4603 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 700 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32303 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5508 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3728 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2807 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18583 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2911 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 710 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 768 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3740 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 613 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 539 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 513 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5357 
PRAWO LOKALNE Statut 3236 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3180 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6671 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2985 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 525 
PRAWO LOKALNE Podatki 3315 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5000 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3389 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2790 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 620 
GOSPODARKA Aktualności 4972 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3433 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3008 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 387 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1105 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1113 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 333 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1784 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6153 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6154 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11341 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 532 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 810 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1434 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 337 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2080 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3052 
GOSPODARKA Turystyka 2924 
GOSPODARKA Rolnictwo 3239 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3256 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2706 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 310 
GOSPODARKA Wnioski 323 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2814 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2859 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3271 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2938 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2486 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2603 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2983 
MOJA SPRAWA Podatki 3328 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2919 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2642 
MOJA SPRAWA Petycje 383 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 333 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 187 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 137 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 87 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 90 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 246 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 161 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 212 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 192 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 223 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 221 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 292 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 199 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 309 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 260 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 239 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 211 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 206 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 204 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 231 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 281 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 203 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 230 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 202 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 210 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 193 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 182 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 251 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 263 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 198 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 212 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 264 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 245 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 208 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 287 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 217 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 349 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 518 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 503 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 530 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 501 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 501 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 146 
ARCHIWUM Regulamin 282 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 184 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 69 
  Ilość odwiedzin: 1371831