Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1451323 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9474 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5701 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5178 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6729 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5493 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4645 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 752 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32671 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5553 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3768 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2848 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18827 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2948 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 750 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 861 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3805 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 652 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 575 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 552 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5410 
PRAWO LOKALNE Statut 3282 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3217 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6745 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3025 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 567 
PRAWO LOKALNE Podatki 3359 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5043 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3427 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2835 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 659 
GOSPODARKA Aktualności 5023 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3473 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3052 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 432 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1150 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1153 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 380 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1833 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6197 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6194 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11391 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 585 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 856 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1488 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 403 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2123 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3089 
GOSPODARKA Turystyka 2983 
GOSPODARKA Rolnictwo 3284 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3307 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2746 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 363 
GOSPODARKA Wnioski 363 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2850 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2902 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3321 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2977 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2521 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2638 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3024 
MOJA SPRAWA Podatki 3393 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2954 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2680 
MOJA SPRAWA Petycje 419 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 374 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 230 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 172 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 123 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 124 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 289 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 198 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 166 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 263 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 245 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 274 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 270 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 342 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 358 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 303 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 288 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 258 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 253 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 250 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 277 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 332 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 250 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 274 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 252 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 255 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 239 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 226 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 298 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 312 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 300 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 248 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 262 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 309 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 297 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 259 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 332 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 267 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 398 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 564 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 550 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 576 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 544 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 552 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 184 
ARCHIWUM Regulamin 314 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 218 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 106 
  Ilość odwiedzin: 1451323