Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Średnie Pole o nr dz. ewid. 866, 867 w km 0+400 ÷ 1+390 w miejscowości Dębowa, Przebudowa drogi gminnej Furman o nr dz. ewid. 6806, 6811, 5627/4, 5618 w km 1+930 ÷ 2+280 w miejscowości Jodłowa oraz Remont drogi gminnej Na Sybir o nr dz. ewid. 872/1 w km 0+000 ÷ 0+600 w miejscowości Dębowa 2018-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-08-23
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-06-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-06-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106527R Gilowa - Wisowa w km 0+000-1+472 wraz z przebudową przepustów w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w miejscowości Jodłowa 2018-06-08
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106527R Gilowa - Wisowa w km 0+000-1+472 wraz z przebudową przepustów w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w miejscowości Jodłowa 2018-05-23
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-05-22
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-05-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Jodłowa. 2018-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-05-02
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106527R Gilowa - Wisowa w km 0+000-1+472 wraz z przebudową przepustów w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w miejscowości Jodłowa 2018-04-25
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-04-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Jodłowa. 2018-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-04-04
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-04-04
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-04-03
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-03-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-03-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-03-12
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-03-08
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Jodłowa. 2018-03-08
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-02-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz klimatyzacji na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-02-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz klimatyzacji na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-01-24
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-01-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2018-01-10Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2018-01-10
  Ilość odwiedzin: 1215290