Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA
 
  Grupa:   GOSPODARKA
  Nr pozycji   10
  Nazwa pozycji   XVIII Sesja Rady Gminy Jodłowa
 

W dniu 15 października 2004r. o godz. 9:00 odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Jodłowa porządek obrad był następujący:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok,
  b/ ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny,
  c/ ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny,
  d/ ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
  e/ zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego,
  f/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok,
  g/ zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dzwonowej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 
  Data publikacji   2004-10-18


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2405396