Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   49
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

G.341-3/05

 Jodłowa, 2005-05-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Gmina Jodłowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja kotłowni wraz z remontem pomieszczeń podpiwniczenia w budynku Urzędu Gminy w Jodłowej” wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Zakład Instalacyjny
Wod.Kan.Gaz.i C.O
Jan Krzyżak, Wolica 140, 38-200 Jasło

Cena ofertowa: 98.079,25zł brutto / słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100 /.

Kontakt:
W sprawie podpisania umowy należy dnia 2005-05-24 zgłosić się w Urzędzie Gminy Jodłowa pok. nr 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-05-18


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1450866