Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   53
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

G.341-4/05

Jodłowa, 2005.07.04

ZAWIADOMIENIE WYBORZE OFERTY

Gmina Jodłowa Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych apteki i zoz w Jodłowej - II etap wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:

Zakład Budowlano-Montażowy
inź. Edward Zborowski
ul.Witosa 5/34
39-200 Dębica

Cena ofertowa: 448.518,23zł brutto / słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych 23/100 /.

Kontakt:

W sprawie podpisania umowy należy zgłosić się w Urzędzie Gminy Jodłowa do dnia 2005.07.14 skontaktować się z: Władysław Kita - Wójt Gminy Jodłowa. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-07-05


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1354281