Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1153970 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8629 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5084 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4789 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6375 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4980 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4208 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 383 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 27345 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5238 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4131 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5321 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3543 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2640 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16889 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2753 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 440 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2534 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 349 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 383 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 327 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4926 
PRAWO LOKALNE Statut 2941 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2991 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5936 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2829 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 317 
PRAWO LOKALNE Podatki 3099 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4817 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3200 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2634 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 373 
GOSPODARKA Aktualności 4668 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3288 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2863 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 224 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 968 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 978 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 194 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1658 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6023 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6009 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11232 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 275 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 601 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 243 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1962 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2906 
GOSPODARKA Turystyka 2769 
GOSPODARKA Rolnictwo 3082 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3114 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2577 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 185 
GOSPODARKA Wnioski 192 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2651 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2696 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3009 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2751 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2320 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2450 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2810 
MOJA SPRAWA Podatki 3021 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2742 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2471 
MOJA SPRAWA Petycje 226 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 196 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 208 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 182 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 232 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 186 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 181 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 174 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 167 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 183 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 176 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 268 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 343 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 262 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 260 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 259 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 253 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 247 
ARCHIWUM Regulamin 171 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 52 
  Ilość odwiedzin: 1153970