Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1117667 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8433 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4966 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4662 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6247 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4845 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4103 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 277 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 25776 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5127 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4043 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5229 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3453 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2556 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16275 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2661 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 326 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2092 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 250 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 300 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 243 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4831 
PRAWO LOKALNE Statut 2846 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2891 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5794 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2735 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 214 
PRAWO LOKALNE Podatki 2998 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4711 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3093 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2538 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 286 
GOSPODARKA Aktualności 4602 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3220 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2800 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 156 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 906 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 914 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 134 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1597 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5961 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5950 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11173 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 201 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 514 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 90 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1901 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2823 
GOSPODARKA Turystyka 2704 
GOSPODARKA Rolnictwo 3013 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3046 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2513 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 121 
GOSPODARKA Wnioski 126 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2256 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2578 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2625 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2912 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2679 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2383 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2735 
MOJA SPRAWA Podatki 2930 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2670 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2390 
MOJA SPRAWA Petycje 155 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 132 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 131 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 121 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 124 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 118 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 116 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 93 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 84 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 98 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 98 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 177 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 220 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 177 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 171 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 172 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 169 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 165 
ARCHIWUM Regulamin 115 
  Ilość odwiedzin: 1117667