Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1096356 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8257 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4836 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4519 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6093 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4717 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 3958 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 151 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 24851 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5000 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 3922 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5115 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3341 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2450 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 15972 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2561 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 222 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 1884 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 128 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 204 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 138 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4721 
PRAWO LOKALNE Statut 2753 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2793 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5651 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2638 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 118 
PRAWO LOKALNE Podatki 2897 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4604 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3009 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2444 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 195 
GOSPODARKA Aktualności 4526 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3151 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2728 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 86 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 830 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 849 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 68 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1534 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5896 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5882 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11112 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 134 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 430 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1840 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2748 
GOSPODARKA Turystyka 2638 
GOSPODARKA Rolnictwo 2939 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 2983 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2451 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 57 
GOSPODARKA Wnioski 65 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2197 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2517 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2568 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2849 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2616 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2322 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2672 
MOJA SPRAWA Podatki 2838 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2609 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2329 
MOJA SPRAWA Petycje 92 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 72 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 67 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 62 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 68 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 60 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 57 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 19 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 10 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 24 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 95 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 125 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 88 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 88 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 79 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 86 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 79 
ARCHIWUM Regulamin 57 
  Ilość odwiedzin: 1096356