Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1450009 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9469 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5697 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5175 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6727 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5492 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4644 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 752 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32642 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5550 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3766 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2847 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18806 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2948 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 745 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 851 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3802 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 648 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 573 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 550 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5405 
PRAWO LOKALNE Statut 3281 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3217 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6742 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3025 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 567 
PRAWO LOKALNE Podatki 3359 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5043 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3427 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2833 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 657 
GOSPODARKA Aktualności 5021 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3472 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3050 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 430 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1149 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1152 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 378 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1832 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6196 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6193 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11388 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 581 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 855 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1481 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 399 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2122 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3088 
GOSPODARKA Turystyka 2982 
GOSPODARKA Rolnictwo 3282 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3306 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2745 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 360 
GOSPODARKA Wnioski 361 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2850 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2898 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3317 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2975 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2520 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2638 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3021 
MOJA SPRAWA Podatki 3389 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2953 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2680 
MOJA SPRAWA Petycje 417 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 373 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 228 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 171 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 120 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 122 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 285 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 196 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 166 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 260 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 241 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 269 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 268 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 339 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 246 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 356 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 302 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 285 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 255 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 250 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 247 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 274 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 329 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 247 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 270 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 252 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 237 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 223 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 294 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 310 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 298 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 244 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 258 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 306 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 293 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 254 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 330 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 264 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 398 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 564 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 550 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 576 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 544 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 550 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 183 
ARCHIWUM Regulamin 314 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 218 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 106 
  Ilość odwiedzin: 1450009