Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1224731 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8831 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5188 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4881 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6454 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5066 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4312 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 452 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 28719 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5315 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4174 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5380 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3578 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2680 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17307 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2790 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 512 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2906 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 398 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 419 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 368 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5021 
PRAWO LOKALNE Statut 3021 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3042 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6108 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2877 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 360 
PRAWO LOKALNE Podatki 3150 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4868 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3270 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2680 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 443 
GOSPODARKA Aktualności 4753 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3328 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2896 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 261 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1007 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1017 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 226 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1692 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6053 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6045 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11261 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 332 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 668 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 448 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1987 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2953 
GOSPODARKA Turystyka 2806 
GOSPODARKA Rolnictwo 3116 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3147 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2600 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 212 
GOSPODARKA Wnioski 219 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2726 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3051 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2780 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2349 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2685 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2483 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2850 
MOJA SPRAWA Podatki 3062 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2775 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2506 
MOJA SPRAWA Petycje 254 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 220 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 44 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 35 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 90 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 68 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 91 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 59 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 166 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 119 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 101 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 65 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 65 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 50 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 93 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 151 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 69 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 83 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 73 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 70 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 59 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 50 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 119 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 97 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 89 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 55 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 65 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 115 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 60 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 48 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 134 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 62 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 257 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 211 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 261 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 219 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 209 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 225 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 204 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 229 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 249 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 309 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 314 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 312 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 303 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 299 
ARCHIWUM Regulamin 195 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 92 
  Ilość odwiedzin: 1224731