Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1356716 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9362 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5610 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5092 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6660 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5374 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4573 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 675 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 31923 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5489 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3702 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2789 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18424 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2901 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 692 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 702 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3698 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 591 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 530 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 500 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5325 
PRAWO LOKALNE Statut 3216 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3168 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6642 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2976 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 511 
PRAWO LOKALNE Podatki 3298 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4984 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3375 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2774 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 597 
GOSPODARKA Aktualności 4947 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3420 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2998 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 375 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1095 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1103 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 316 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1771 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6143 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6148 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11333 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 511 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 791 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1417 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 296 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2073 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3041 
GOSPODARKA Turystyka 2912 
GOSPODARKA Rolnictwo 3227 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3244 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2696 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 299 
GOSPODARKA Wnioski 312 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2471 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2800 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2845 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3258 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2929 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2590 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2965 
MOJA SPRAWA Podatki 3304 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2901 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2624 
MOJA SPRAWA Petycje 364 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 320 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 178 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 129 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 79 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 80 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 238 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 152 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 115 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 198 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 175 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 209 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 209 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 279 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 183 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 290 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 245 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 224 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 195 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 190 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 181 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 215 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 266 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 189 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 211 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 191 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 195 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 177 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 166 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 237 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 247 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 234 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 183 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 196 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 249 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 226 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 188 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 273 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 203 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 334 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 495 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 488 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 515 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 488 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 482 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 134 
ARCHIWUM Regulamin 274 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 177 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 65 
  Ilość odwiedzin: 1356716