Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1245787 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9000 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5365 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4914 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5134 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6510 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4372 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 487 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 29557 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5349 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4205 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5410 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3606 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2702 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17537 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2813 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 549 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 36 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3147 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 435 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 441 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 401 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5065 
PRAWO LOKALNE Statut 3052 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3070 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6260 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2905 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 397 
PRAWO LOKALNE Podatki 3202 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4890 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3293 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2701 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 471 
GOSPODARKA Aktualności 4817 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3352 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2922 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 278 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1029 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1038 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 253 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1710 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6072 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6058 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11273 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 366 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 689 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 564 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 10 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2008 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2969 
GOSPODARKA Turystyka 2829 
GOSPODARKA Rolnictwo 3139 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3168 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2625 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 231 
GOSPODARKA Wnioski 238 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2758 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3116 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2815 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2378 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2714 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2510 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2879 
MOJA SPRAWA Podatki 3143 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2805 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2543 
MOJA SPRAWA Petycje 278 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 238 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 86 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 66 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 109 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 97 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 81 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 186 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 142 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 122 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 85 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 86 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 69 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 113 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 170 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 92 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 101 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 91 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 95 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 77 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 67 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 134 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 116 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 76 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 97 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 143 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 94 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 74 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 162 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 99 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 274 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 223 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 273 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 231 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 218 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 256 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 240 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 255 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 271 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 111 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 362 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 354 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 356 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 347 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 330 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 22 
ARCHIWUM Regulamin 207 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 113 
  Ilość odwiedzin: 1245787