Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1481867 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9520 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5727 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5213 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6758 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5550 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4678 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 775 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 32857 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5584 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3795 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2877 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18983 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2979 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 788 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 946 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3867 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 684 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 601 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 575 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5459 
PRAWO LOKALNE Statut 3309 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3238 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6801 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3050 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 594 
PRAWO LOKALNE Podatki 3397 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5065 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3453 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2859 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 694 
GOSPODARKA Aktualności 5054 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3496 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3082 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 462 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1179 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1180 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 408 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1861 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6225 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6223 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11424 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 618 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 882 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1520 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 442 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2152 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3116 
GOSPODARKA Turystyka 3018 
GOSPODARKA Rolnictwo 3311 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3340 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2775 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 390 
GOSPODARKA Wnioski 389 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2926 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3344 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2998 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2542 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2876 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2664 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3048 
MOJA SPRAWA Podatki 3420 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2978 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2704 
MOJA SPRAWA Petycje 446 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 398 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 250 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 193 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 143 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 143 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 313 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 214 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 187 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 282 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 266 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 294 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 293 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 367 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 267 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 384 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 324 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 310 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 281 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 276 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 273 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 298 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 354 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 272 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 293 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 275 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 276 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 263 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 246 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 318 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 333 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 325 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 272 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 281 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 329 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 321 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 283 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 353 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 291 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 428 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 588 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 571 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 604 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 568 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 575 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 207 
ARCHIWUM Regulamin 330 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 240 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 127 
  Ilość odwiedzin: 1481867