Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1209914 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8729 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5134 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4847 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6419 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5019 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4260 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 413 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 28035 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5278 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4156 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5355 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3565 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2662 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17159 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2768 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 474 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2748 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 369 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 402 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 351 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4984 
PRAWO LOKALNE Statut 3000 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3024 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6015 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2859 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 341 
PRAWO LOKALNE Podatki 3134 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4849 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3231 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2664 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 421 
GOSPODARKA Aktualności 4715 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3307 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2881 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 243 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 989 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 998 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 210 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1675 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6037 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6027 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11243 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 304 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 640 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 356 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1976 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2932 
GOSPODARKA Turystyka 2790 
GOSPODARKA Rolnictwo 3104 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3132 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2589 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 202 
GOSPODARKA Wnioski 208 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2670 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2713 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3031 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2767 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2336 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2468 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2838 
MOJA SPRAWA Podatki 3044 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2762 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2491 
MOJA SPRAWA Petycje 242 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 210 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 25 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 61 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 29 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 37 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 11 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 25 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 22 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 11 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 58 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 47 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 34 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 30 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 38 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 65 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 10 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 13 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 60 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 15 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 233 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 196 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 247 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 204 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 195 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 207 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 188 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 210 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 226 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 295 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 398 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 293 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 288 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 287 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 283 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 278 
ARCHIWUM Regulamin 183 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 79 
  Ilość odwiedzin: 1209914