Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1309587 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9181 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5488 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4990 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6570 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5240 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4461 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 550 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 30552 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5413 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3646 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2740 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17890 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2849 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 608 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 256 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3405 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 493 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 477 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 447 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5192 
PRAWO LOKALNE Statut 3135 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3115 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6412 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2940 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 452 
PRAWO LOKALNE Podatki 3243 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4928 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3333 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2737 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 519 
GOSPODARKA Aktualności 4878 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3384 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2955 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 323 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1057 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1068 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 282 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1735 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6099 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6087 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11297 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 453 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 742 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1327 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 122 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2034 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2999 
GOSPODARKA Turystyka 2859 
GOSPODARKA Rolnictwo 3183 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3201 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2653 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 263 
GOSPODARKA Wnioski 270 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2797 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3176 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2849 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2420 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2754 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2551 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2910 
MOJA SPRAWA Podatki 3232 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2843 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2575 
MOJA SPRAWA Petycje 318 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 273 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 107 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 85 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 52 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 51 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 126 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 77 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 26 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 133 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 110 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 156 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 150 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 194 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 128 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 232 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 190 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 171 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 135 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 134 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 117 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 159 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 216 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 137 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 147 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 138 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 142 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 114 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 187 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 190 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 173 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 140 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 191 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 159 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 124 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 216 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 150 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 309 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 291 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 307 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 350 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 234 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 428 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 425 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 431 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 419 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 404 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 85 
ARCHIWUM Regulamin 246 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 140 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 34 
  Ilość odwiedzin: 1309587