Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1135954 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8548 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5027 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4732 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6321 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4919 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4155 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 327 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 26662 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5187 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4086 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5279 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3497 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2598 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16605 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2706 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 386 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2326 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 296 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 340 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 283 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4885 
PRAWO LOKALNE Statut 2889 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2943 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5872 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2781 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 272 
PRAWO LOKALNE Podatki 3052 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4772 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3146 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2594 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 332 
GOSPODARKA Aktualności 4634 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3255 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2830 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 192 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 936 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 943 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 160 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1625 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5989 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5978 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11202 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 233 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 552 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 164 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1930 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2864 
GOSPODARKA Turystyka 2735 
GOSPODARKA Rolnictwo 3044 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3077 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2539 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 150 
GOSPODARKA Wnioski 154 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2612 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2660 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2970 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2715 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2287 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2415 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2768 
MOJA SPRAWA Podatki 2978 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2701 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2428 
MOJA SPRAWA Petycje 185 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 161 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 178 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 152 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 198 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 155 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 150 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 126 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 117 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 130 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 132 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 227 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 280 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 219 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 220 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 220 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 212 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 204 
ARCHIWUM Regulamin 138 
  Ilość odwiedzin: 1135954