Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  2410806 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 10188 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6650 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5848 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7352 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 6243 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5326 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1341 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 36617 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 6145 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4220 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3267 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 20526 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3434 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 1241 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 2014 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4496 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 1230 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1005 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 996 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 6141 
PRAWO LOKALNE Statut 3818 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3650 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7703 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3475 
PRAWO LOKALNE Podatki 3897 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5497 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3868 
PRAWO LOKALNE Kontrole 3228 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 1303 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 173 
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 117 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 168 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 187 
GOSPODARKA Aktualności 5508 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3874 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3452 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 829 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1523 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1518 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 747 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2186 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6540 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6548 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11734 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 966 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1233 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1866 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 913 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 843 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2479 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3416 
GOSPODARKA Turystyka 3429 
GOSPODARKA Rolnictwo 3699 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3706 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 3079 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 732 
GOSPODARKA Wnioski 754 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2867 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3188 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3312 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3743 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3346 
MOJA SPRAWA Drogownictwo 162 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2970 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3399 
MOJA SPRAWA Podatki 4039 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 235 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3354 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3028 
MOJA SPRAWA Petycje 778 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 679 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 195 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 224 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 293 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 327 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 314 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 277 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 228 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 253 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 250 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 333 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 344 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 324 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 319 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 502 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 446 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 409 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 379 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 606 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 520 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 440 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 684 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 717 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 739 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 740 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 800 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 721 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 808 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 725 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 710 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 707 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 685 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 677 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 708 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 768 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 668 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 724 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 697 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 670 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 676 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 642 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 731 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 730 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 759 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 710 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 685 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 727 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 816 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 718 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 754 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 705 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 2049 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 1104 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 1231 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 1104 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 1059 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 1076 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 815 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r 289 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Informacje ogólne o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 201 
ARCHIWUM Regulamin 564 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 551 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 399 
  Ilość odwiedzin: 2410806